تاريخ روز : سه شنبه 01 خرداد 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران مدیریت صنعت شوینده

  

اطلاعات عمومی 

 

قابل توجه سهامداران محترم 


*** چنانچه نام کاربری و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت مديريت صنعت شويند نخواهد بود ***

جهت ارائه خدمات بهتر و اطلاع رسانی به شما سهامدار محترم علاوه بر اطلاعات بانكي ، تکمیل اطلاعات ارتباطی الزامی باشد جهت ورود سهامدارن نکات زیر لازم است:

1 - نام کاربری همان کد بورسی بوده که شامل سه حرف ابتدایی نام خانوادگی و به صورت فارسی و پنج عدد می باشد كه بین حروف و عدد نباید فاصله باشد .
2 - رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است . لازم به ذكر است از عدد صفر در ابتداي كد ملي صرف نظر گردد ، به عنوان مثال رمز عبور شخص با كدملي 00111 ، 111 مي باشد .
3 - جهت ورود به پرتال صرفاً از طريق كامپيوتر شخصی اقدام فرماييد .


اطلاعيه ها :